Antoni Cañete presenta el programa i la llista electoral a les eleccions de PIMEC

A.Cañete: “Som una candidatura representativa, integradora i transversal, formada per empresaris i empresàries que agrupen totes les sensibilitats a nivell empresarial, econòmic i territorial”

La candidatura presenta més de 400 avals i aposta per la concertació, el diàleg i la participació a l’hora de promoure la transformació, la millora i el progrés econòmic i social des d’una entitat que segueixi sent sostenible, independent, democràtica i participativa.

El programa consta de 15 punts amb propostes que tenen com a objectiu que la patronal segueixi treballant per representar i defensar els interessos de les pimes i els autònoms de Catalunya, sense cap altre objectiu.

Barcelona, divendres 12 de febrer de 2021. “Som una candidatura representativa, integradora i transversal, formada per empresaris i empresàries que agrupen totes les sensibilitats a nivell empresarial, econòmic i territorial”. Així ho ha dit avui Antoni Cañete al Col·legi d’Economistes de Catalunya durant la presentació de la candidatura i el programa electoral a les eleccions de PIMEC sota el títol “Activisme empresarial”, per aconseguir  “un canvi de governança que planteja una renovació de l’entitat per aconseguir que les pimes i els autònoms segueixin creant riquesa i llocs de treball, on totes les  empreses estan cridades a participar”.

En aquest sentit, ha explicat que la candidatura està configurada “93 persones autònomes i empresàries, representants de col·lectius, associacions i federacions, més d’un 40% de les quals son dones, i amb representació de diferents comunitats internacionals” i, també, ha anunciat que s’han presentat “més de 400 avals”, superant el mínim que marquen els estatuts de l’entitat. 

Sobre el programa electoral, ha destacat que el document consta de 15 punts temàtics, els quals proposen diferents mesures que tenen com a objectiu que la patronal continuï treballant per representar i defensar els interessos de les pimes i els autònoms de Catalunya, sense cap altre objectiu i només al servei del teixit productiu. Tot això, consolidant l’activisme empresarial com a eina per impulsar la transformació econòmica i social catalana i per aconseguir l’equitat en les polítiques públiques amb l’objectiu que les micro, petites i mitjanes empreses tinguin el tracte que els correspon i se situïn al pont de comandament. A més, ha tornat a manifestar el concepte del capitalisme inclusiu i a mostrar el seu compromís d’assolir la igualtat social i una millora del medi ambient a través d’un model productiu més sostenible i equilibrat.

Finalment, Antoni Cañete ha esmentat alguns dels punts del programa: “Volem treballar per assolir reptes futurs com la transformació digital dels negocis o la sostenibilitat dins les empreses; volem donar veu a les pimes i ajudar-les a accedir a la contractació pública i posar fi a la xacra de la morositat empresarial”. “També volem impulsar la seva competitivitat amb una fiscalitat específica, una veritable segona oportunitat, amb una energia més assequible i renovable i adaptar la formació als requisits del mercat laboral, entre moltes altres qüestions”, ha conclòs.